Wypadanie płatka zastawki mitralnej

1. Wypadanie (prolaps) płatka zastawki mitralnej (MVP, mitral valve prolapse) to jedna z najczęstszych wad serca. Polega ona na przemieszczeniu się płatka lub jego fragmentu (albo obu płatków) do lewego przedsionka w momencie skurczu lewej komory.

2. Objawy wady mogą być bardzo różne – od braku dolegliwości poprzez kołatania serca, duszności, dolegliwości bólowe w klatce piersiowej, omdlenia, zawroty głowy.

3. Ostateczne rozpoznanie można postawić na podstawie echo serca – w tym badaniu ocenia się stopień wypadania płatka/płatków, grubość płatków zastawki, obecność fali zwrotnej niedomykalności mitralnej, wielkość jam serca.

4. Dodatkowe badania, które mogą mieć znaczenie to np. Holter EKG celem oceny ewentualnego występowania arytmii.

5. Można wyróżnić dwie postacie wypadania płatka zastawki mitralnej. Pierwsza – kiedy płatki zastawki ulegają pogrubieniu, zwyrodnieniu – w tej postaci częściej zdarza się progresja wady do dużej niedomykalności wymagającej dalszego leczenia zabiegowego. Druga natomiast – bez pogrubienia płatków, zwykle wiąże się z niewielkim stopniem niedomykalności.

6. Pacjenci bez objawów lub skąpoobjawowi, z badaniem echokardiograficznym wskazującym na niewielką wadę mają BARDZO DOBRE ROKOWANIE, bez przeciwwskazań do aktywności fizycznej.

7. Pacjenci z dużą niedomykalnością zastawki, zaburzeniem funkcji lewej komory, komorowymi zaburzeniami rytmu serca, wydłużonym zespołem QT w EKG mają gorsze rokowanie.

8. W przypadku ciężkiej niedomykalności zastawki wskazane jest leczenie zabiegowe: zabieg przezskórny (MitraClip czyli “spięcie” płatków zastawki specjalnym klipsem, który zostaje wprowadzony przeznaczyniowo) lub operacja kardiochirurgiczna.

Bibliografia:

Interna Szczeklika 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s